Get Adobe Flash player

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach poszczególnych modułów drEryk posiada następujące funkcjonalności

Rejestracja

 • Zarządzanie deklaracjami (wprowadzanie, wycofywanie, edycja)
 • Książka przyjęć
 • Zarządzanie ruchem chorych
 • Wydruk recepty na leki stałe dla pacjenta
 • Wydruk zaleceń
 • Wydruk wystawionego przez lekarza ZUS ZLA
 • Wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta spoza gminy, z Unii Europejskiej, spoza Unii)
 • Wprowadzenie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę – wiadomość ta widoczna jest automatycznie w panelu lekarz
 • Sprawdzanie grafików poszczególnych lekarzy

Kierownik Medyczny

 • Zarządzanie personelem medycznym
 • Nadawanie uprawnień personelowi do danych medycznych
 • Zarządzanie harmonogramem pracy
 • Zarządzanie umowami z NFZ
 • Zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Import/eksport pacjentów
 • Generowanie statystyk
 • Ustawienia i konfiguracja programu
 • Zarządzanie laboratoriami i pracowniami
 • Sprawozdawczość oraz rozliczenia z NFZ:
  • Raport Deklaracji
  • Raport Świadczeń POZ (w tym rozliczenia pacjentów unijnych, spoza gminy, szczepień, bilansów, patronaży)
  • Raport Zbiorczy POZ
  • Raport Świadczeń OPD
  • MZ 11
  • ZD-3
  • MZ 55
  • Raporty do SANEPID
  • Wystawianie faktur/rachunków
  • Moduł korekt

Lekarz

 • Pełna dokumentacja medyczna pacjenta
  • Historia wizyt
  • Opis przebiegu choroby
  • Informacje o schorzeniach stałych
  • Informacja o lekach stałych
  • Historia badań i wyników
  • Historia hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
  • Historia leków
  • Informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
  • Wywiad rodzinny i środowiskowy
  • Antropometria
  • Karty leczenia
 • Moduł zwolnień ZUS ZLA
  • Nadruk zwolnień przez lekarza
  • Powiadamianie o konieczności wydrukowania zwolnienia w rejestracji
  • Historia zwolnień
  • Zwolnienia dla opiekuna
 • Moduł Druki – Skierowania, Orzeczenia, inne m.in:
  • Na badania analityczne
  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala
  • Na zabiegi rehabilitacyjne
  • Na transport
  • Zlecenie na transport pow. 120 km
  • Na leczenie uzdrowiskowe
  • Do szpitala psychiatrycznego
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Przed zabiegiem
  • Dla potrzeb ZUS/KRUS
  • Dotyczące kształcenia/zawodu
  • Zlecenie dla pielęgniarki
  • Zalecenia
  • Zlecenie na zaopatrzenie rehabilitacyjne
  • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne
  • Odmowa pacjenta
  • Formularze SANEPID
 • Moduł Słowniki
  • ICD10
  • ICD9
  • TERYT
  • Uprawnienia do świadczeń
  • Specjalności i grupy zawodowe
 • Moduł Recept
  • Baza leków zawierającą 30 tys. pozycji
  • Możliwość dodawania własnych leków
  • Możliwość tworzenia szablonów leków robionych
  • Powtarzanie leków stałych
  • Zawsze aktualna informacja o poziomie refundacji i cenie urzędowej
  • Lista leków podręcznych
  • Powielanie recept na 3 miesiące
  • Własne opisy leków
  • Wystawianie recept ‘pro familiae’, ‘pro auctore’…
 • Moduł statystyk
  • Grup dyspanseryjnych
  • Skierowań do szpitala
  • Liczby wizyt (z możliwością śledzenia ilości wizyt o podwyższonej płatności – cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby górnych dróg oddechowych)
  • Skierowań na zabiegi rehabilitacyjne
  • Skierowań do specjalistów
  • Szczepień obowiązkowych
  • Rozpoznań
  • Zleceń na transport
  • Deklaracji
  • Skierowań
  • Osoby przyjęte spoza list aktywnych
  • Liczby świadczeń pielęgniarek i położnych
  • Leków

Pielęgniarka środowiskowa

 • Moduł realizacji świadczeń z Katalogu Pielęgniarki Środowiskowej
 • Szablony zabiegów:
  • Karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego
  • Kwalifikacja do objęcia pacjenta opieką pielęgniarki
  • Karta wizyty patronażowej pielęgniarki środowiskowej
 • Moduł rozliczeń
  • Świadczenia udzielone w ramach profilaktyki gruźlicy
  • Świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobie spoza gminy
  • Świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
  • Raport zbiorczy POZ
 • Księga ruchu chorych
 • Szablony kart opieki
  • Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej
  • Karta środowiska epidemiologicznego

Pielęgniarka szkolna

 • Zbiorcze zarządzanie deklaracjami uczniów (wprowadzanie, usuwanie, zmiana roku, klasy)
 • Dokumentacja medyczna ucznia indywidualna i zbiorowa:
  • Fluoryzacja
  • Pogadanka
  • Grupa WF
  • testy przesiewowe
  • sprawdzenie czystości
  • badania bilansowe
 • Grupowe zarządzanie populacją uczniów

Położna

 • Moduł rejestracji i rozliczeń świadczeń, w tym:
  • Wizyta patronażowa
  • Edukacja przedporodowa
  • Opieka pooperacyjna
  • Świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobie spoza gminy
  • Świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
 • Księga ruchu chorych
 • Szablony własne
 • Szablony kart opieki:
  • Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną
  • Karta opieki nad kobietą ciężarną
  • Karta opieki nad położnicą
  • Karta opieki nad noworodkiem

Gabinet zabiegowy

 • Punkt pobrań:
  • Informacja o wystawionych skierowaniach przez lekarza
  • Możliwość wprowadzenia danych: waga, DZM, numer próbki
  • Informacja o pobranych materiałach
  • Wydruk skierowania
  • Wprowadzenie informacji o kodzie kreskowym próbki
  • Zlecenie badań prywatnych
  • Wprowadzanie wyników badań
 • Rejestr świadczeń gabinetu zabiegowego
  • Szczepienia
  • Iniekcje
  • Pomiary (EKG, ciśnienia )
  • Pobranie materiału do badań

Import danych

Możliwość importu/eksportu plików zewnętrznych do drEryk:

 • bmp, tiff, gif, jpeg, xml, rtf, html, xls, txt, csv, pdf